KURSER 2018-2019

Kurser taggade med VASA

Startar 16.01.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 16.01.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 21.01.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 30.01.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 30.01.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 31.01.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 31.01.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 04.02.2019

Info & Anmälan

YA, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
Startar 05.02.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 05.02.2019

Info & Anmälan

YA! Enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
Startar 08.02.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 12.02.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Startar 13.02.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 14.02.2019

Info & Anmälan

Vasa, Skogscentralen (Kvarngatan 15)
Startar 15.02.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA.
Startar 15.02.2019
Startar 16.02.2019
Startar 19.02.2019

Info & Anmälan

YA! Gamla Vasa, Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 21.02.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 21.02.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 05.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 06.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa
Startar 12.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 12.03.2019

Info & Anmälan

YA! Enheten i Vasa, B-huset
Startar 14.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 16.03.2019

Info & Anmälan

YA, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
Startar 22.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 28.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 28.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 29.03.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 02.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Startar 08.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Startar 09.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 10.04.2019

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 11.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30A
Startar 12.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 15.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 25.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 25.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 26.04.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 03.05.2019

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA. A-huset, bygghallen.
Startar 03.05.2019

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA. A-huset, bygghallen.
Startar 06.05.2019

Info & Anmälan

YA, Enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
Startar 07.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 09.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 10.05.2019
Startar 10.05.2019

Info & Anmälan

YA, Enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
Startar 15.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 15.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 23.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 23.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 27.05.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 04.06.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 04.06.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 05.06.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 10.06.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 10.06.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset

Info & Anmälan

Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Info & Anmälan

Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa
Alkaa 11.02.2019
Starts 28.03.2019

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 25.04.2019

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 23.05.2019

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset