KURSER 2019-2020

Kurser taggade med NATURBRUK

Startar 09.01.2020

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Gamla Vasa, Campus, A-1011
Startar 30.01.2020

Info & Anmälan

YA! Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Startar 05.02.2020
Startar 12.02.2020
Startar 17.02.2020
Startar 19.02.2020