KURSER 2019-2020

Yngre laddare (tidigare grundkurs för sprängare)

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • Kurslängd: 40 h
  • Startdatum: 18.01.2021
  • Slutdatum: 22.01.2021
  • Specifika tider: kl. 08-16
  • Sista anmälningsdag: 06.01.2021

Målgrupp:

Personer som utför mindre sprängnings- och brytningsarbeten. För kompetensbrev för yngre laddare krävs minst 6 månaders erfarenhet av sprängningsarbete. 

Innehåll:

Sprängmedel och sprängkapslar samt deras egenskaper och användning. Tändmedel och -anordningar, tändare, mätare, kopplingar och mätning av dessa. Lagstiftning. Innehav, förvaring och transport av sprängämnen. Arbetssäkerhet. Speciella sprängningsarbeten. Lufttryck och dess inverkan, förhindrande av att sten slungas. Sprängövningar. Förhör.

Utbildare:

Valter Fagerholm, 044-28 28 114

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - patrik.soderback@eduya.fi. Valter Fagerholm, 044-28 28 114

Pris:

820 €. (exkl. moms) I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe. 70 € tillkommer som betalas till förhörshållare.
1016,80 €. (inkl. moms) I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.70 € tillkommer som betalas till förhörshållare.

Märkning: