KURSER 2019-2020

Uppdateringskurs för laddare

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • Kurslängd: 8h
  • Startdatum: 27.11.2020
  • Slutdatum: 27.11.2020
  • Specifika tider: Kl. 08-16
  • Sista anmälningsdag: 20.11.2020

Målgrupp:

Uppdateringskurs för laddare är för alla kategorier av laddare/sprängare, utom effektsprängare. Enligt nya lagen från 1.9.2016 skall det därefter förnyas vart 5:e år

Innehåll:

Sprängämnen och tändmedel samt deras transport och förvaring. Lagstiftning och arbetssäkerhet. Sprängarbeten på bebyggt område samt uppgörande av spräng- och laddningsplaner. Säkerhetsplanering, hantering av risker samt förhindrande av skador. Tent.

Utbildare:

Valter Fagerholm, 044-28 28 114

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - patrik.soderback@eduya.fi, Valter Fagerholm, 044-28 28 114

Pris:

200 € (exkl. moms). I priset ingår material, mat och kaffe.
248 €. (inkl. moms) I priset ingår material, mat och kaffe.

Märkning: