KURSER 2019-2020

Serveringspass - test tillfälle

  • Utbildningsanordnare: Yrkesakademin i Österbotten
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
  • Kurslängd: 1
  • Startdatum: 10.06.2020
  • Slutdatum: 10.06.2020
  • Specifika tider: kl. 17-18
  • Sista anmälningsdag: 03.06.2020

Målgrupp:

Personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker.
 

Innehåll:

Servering av alkoholdrycker
Yrkesmässiga krav som gäller serveringsställets ansvariga föreståndare, och den övriga personalen.
De nya yrkesmässiga kraven för ansvariga föreståndare och övrig personal ska utveckla och främja ansvarsfull verksamhet och iakttagande av alkohollagens bestämmelser i restaurangerna.

Materialet Servering av alkoholdrycker finns på www.valvira.fi för instudering före testtillfället.

Utbildare:

Gun-Britt Strandholm-Genberg, yrkeslärare vid Yrkesakademin i Österbotten.

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 gun-britt.strandholm-genberg@yrkesakademin.fi
45 €, Intyg ingår i priset