KURSER 2019-2020

Sårvård ur ett helhetsperspektiv®

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
  • Kurslängd: Kursen ordnas under en dag 25.9.2019 mellan kl. 9.00-16.00
  • Startdatum: 25.09.2019
  • Slutdatum: 25.09.2019
  • Specifika tider: kl. 9 - 16
  • Sista anmälningsdag: 17.09.2019 16:00

Målgrupp:

Personal som kommer i kontakt med sår i sitt arbete.
 

Innehåll:

”Det handlar inte om ett sår på en patient...utan om en patient med ett sår”
Kunskapen om sår, utvecklingen av sårvårdsmaterial och sårvårdsmetoder har utvecklats enormt under de senaste årtiondena men ändå möter vi alltjämt patienter med sår som läker dåligt eller kanske inte alls. Utmaningen inom sårvården ligger i att på ett helhetsmässigt sätt identifiera orsaker som påverkar sårläkningen för att kunna påverka dessa sårläkningshämmande faktorer och kunna förverkliga sårvården på ett helhetsmässigt sätt.
Innehåll:
Planering, vård och utvärdering av sår ur ett helhetsperspektiv
genom kunskap om
• Hudens uppbyggnad och uppgifter
• Olika typer av sår
• Sårläkning och sårbedömning
• Sårläkningshämmande faktorer
• Sårsmärta, lidande
• Omläggning av sår, sårvårdsmaterial
• Planering och dokumentering

Utbildare:

Birgitta Källberg, HVM, Sjukskötare, Utbildare i första hjälpen. Birgitta har en mångårig arbetserfarenhet inom sårvård samt har även fördjupat sig i sårvård via arbetspraktik på en sårpoliklinik

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Birgitta Källberg, tfn 044-7503145, birgitta.kallberg@yrkesakademin.fi
90 € (inklusive moms 24%)