KURSER 2019-2020

Psykisk ohälsa bland barn och unga

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset, 65380 VASA
  • Startdatum: 25.10.2019
  • Slutdatum: 25.10.2019
  • Specifika tider: kl. 9-16
  • Sista anmälningsdag: 17.10.2019 16:00

Målgrupp:

Personal som kommer i kontakt med barn och unga, i skolan, inom småbarnspedagogiken, i förskola, i morgon- och eftermiddagsverksamhet och inom fritidsaktiviteter
 

Innehåll:

Barnen och ungdomarna i livets villervalla:
* Barn - unga - mot vuxenlivet
* När bör jag känna oro? 
* Psykisk ohälsa - orsakerna är många
- Kravfylld samhällskultur
- Föräldraskapet idag
- Snabba lösningar - långsiktiga mål
- Ointresse av ledd aktivitet - Lärande 
- Utagerat beteende
- Våldsamhet och aggressivitet
- Gränslösa barn och ungdomar
- Låg affektivt bemötande som verktyg
* Den fostrande reflektionen
- Vem är jag som fostrare?

Utbildare:

Thomas Källund, sjukskötare, familjeterapeut, psykoterapeut

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Thomas Källund, 06 3242373, thomas.kallund@yrkesakademin.fi
80€ (inklusive moms 24%)