KURSER 2019-2020

Nödförstahjälp för chaufförer

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: YA, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30A
  • Startdatum: 16.11.2019
  • Slutdatum: 16.11.2019
  • Specifika tider: kl. 8-15
  • Sista anmälningsdag: 10.11.2019

Målgrupp:

Yrkeschaufförer samt övriga som är i behov av Fhj uppdatering
 

Innehåll:

- Olyckstillbud.
- Livräddande förstahjälp
- Hälsa och säkerhet i chaufförsyrket

- Godkänd som yrkeskompetensdag för chaufförer (reg. avg. 10€ tillkommer).
- Förmiddagskaffe, eftermiddagskaffe med bröd samt lunch ingår i priset

Utbildare:

Ann-Marie Jansson 050-5433198

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Ronny Lillmals 044-7503262

Pris:

140 € (exkl.moms)
173,60 € (inkl.moms)