KURSER 2019-2020

Livräddande Första hjälpen

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset B-122
  • Startdatum: 08.10.2019
  • Slutdatum: 08.10.2019
  • Specifika tider: kl. 12-15
  • Sista anmälningsdag: 01.10.2019 16:00

Målgrupp:

Personer som behöver grundläggande kunskaper i första hjälpen. Personer som skall förnya Fhj1- eller Fhj2- intygens giltighet. Intyget blir i kraft ytterligare 3 år.
 

Innehåll:

Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
Grunderna i livräddande första hjälpen: 
Första hjälpen vid medvetslöshet
Basal hjärt- och lungräddning
Främmande föremål i luftvägarna
Störningar i blodcirkulationen (chock)/att stilla ett blodflöde.
Att förebygga olyckor
Vid behov även övriga ämnen eller andra tyngdpunktsområden utgående från målgruppen.

Utbildare:

Johanna Nyby, HVM, hälsovårdare, utbildare i första hjälpen

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johanna Nyby, 044-750 32 92, johanna.nyby@yrkesakademin.fi
65€ (inkl moms 24 %) Första hjälp kortet ingår i priset