KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Praktisk arbetsrätt för förmän

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • Startdatum: 20.02.2020
  • Slutdatum: 20.02.2020
  • Specifika tider: Kl. 9-15
  • Sista anmälningsdag: 20.02.2020 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

Det här är kursen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som någon gång funderat över arbetsrättens spelregler. Vi fokuserar på att ge dig som förman eller arbetsgivare instrument för att du ska kunna sköta svåra frågor korrekt och på att smidigt sätt. Vi kommer även att gå igenom nyheterna och ändringarna som kommit i lagstiftningen under senare tid. 

1. Vad förutsätts för att arbetsförhållandet ska kunna avslutas? 

Arbetsgivarens förfarande vid arbetsminskning på kollektiv grund 

- Vad förutsätts för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare på kollektiv grund? 
- Kontroll på formalian, vilka steg förutsätts? 
- Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och hur långt sträcker den sig? 
- Vad innebär arbetsgivarens omskolningsskyldighet? 
- Hur hanterar man som arbetsgivare och förman uppsägningstiden? 
- Vad ska man tänka på för att nå en smidig övergång? 
- Finns det skillnader mellan arbetstagare och tjänstemän? Vad ska man som arbetsgivare komma ihåg till den här delen? 

Uppsägningar på personlig grund 

- Vad kan leda till uppsägning på personlig grund? 
- Vilka formella krav finns för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare på personlig grund? 
- Kontroll på formalian, vilka steg förutsätts? 
- Vad innebär ändringen i arbetsavtalslagen för mindre företagare? 
- Praktiska tips på hur man skriver och ger ett uppsägningsmeddelande 
- Vad ska man tänka på för att nå en smidig övergång då arbetsförhållandet upphör? 
- Finns det skillnader mellan arbetstagare och tjänstemän? Vad ska man som arbetsgivare komma ihåg till den här delen? 

2. Arbetsgivarens möjligheter att häva arbetsavtal 

Allmän hävningsgrund 
- Vad är skillnaden mellan hävning och uppsägning? 
- När kan en hävning vara befogad? 

Hävning vid olovlig frånvaro 
- När och i vilka fall kan du som arbetsgivare häva ett arbetsavtal vid olovlig frånvaro? 
- Hur kan arbetsgivaren agera vid olovlig frånvaro? 

Hävning under prövotiden 
- Hur ska arbetsgivaren förfara vid hävning under prövotiden? 
- Hur borde man motivera sig som arbetsgivare eller ska man inte alls motivera sig? 
- Vanliga misstag och fällor 

3. Case-club 

Deltagarna får i uppgift att tillsammans lösa praktiska problem. 
-  Finns det grunder för arbetsgivaren att häva/säga upp arbetstagaren i det aktuella fallet? 
-  Hur skulle ni agera som arbetsgivare? 

4. Vad innebär samarbetsförhandlingar och hur kan man sköta det smidigt? 
- Vem ska samarbetsförhandla? 
- När och i vilka fall ska man samarbetsförhandla? 
- Med vem ska man förhandla? 
- Hur sköter man förhandlingarna smidigt? 
- Hur går en förhandling till och vad ska man komma ihåg? 
- Vad händer efter förhandlingarna? 

5. Nyheter inom arbetsrätten– lagstiftning och praxis 
- Vilka nyheter och ändringar finns i den nya arbetstidslagen? 
- Vad innebär ändringarna praktiskt för arbetsgivaren och vad bör man observera som förman? 
o Förlängning av ordinarie arbetstid 
o Ny form av flexibel arbetstid 
o Beredskapstid 
o Arbetstidsbank 

- Ändringar i semesterlagen 
- Nytt från domstolen 

6. Advokaterna svarar på frågor från deltagarna– 1 timme 

Vi har avsatt tid för att behandla, svara på och diskutera frågor från deltagarna. För att hinna behandla frågorna behöver vi få frågorna skriftligen minst en vecka på förhand. 
Om inga frågor inkommer eller om det inte finns tillräckligt med intresse för att ställa frågor kommer vi att fokusera på den senaste tidens rättspraxis. 
Vad är nytt och vad kan vi lära oss av domstolens senaste praxis på området? 

Heidi Furu, advokat och partner i DKCO Advokatbyrå, har sedan 2003 arbetat med arbets-, bolags-, förvaltnings- och civilrättsliga ärenden. Heidi är särskilt intresserad av arbetsrätt och av bolagsrättsliga frågor. Hon sköter även domstolsprocesser och tvister. 

Nathalie Myrskog är utbildad jurist och ekonom med fördjupade kunskaper i bolagsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Hon har också ett särskilt intresse för företagsfinansieringsfrågor, där man som jurist även får utnyttja kunskaper inom ekonomi och redovisning. Hon har jobbat för DKCO Advokatbyrå sedan 2014.

Utbildare:

Heidi Furu & Nathalie Myrskog

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)