KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Personlig effektivitet och stresshantering

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa
  • Startdatum: 18.09.2019
  • Slutdatum: 18.09.2019
  • Specifika tider: kl. 9-15
  • Sista anmälningsdag: 18.09.2019 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att planera och prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna, hantera e-posten och informationsflödet samt skapa en effektiv personlig struktur som möjliggör ett enkelt och snabbt hanterande av inkommande uppgifter. Som deltagare får du också tips att bryta ner målsättningar till hanterbara uppgifter samt träna ett förhållningssätt som gör att du får ett effektivt arbetsflöde under dina arbetsveckor. Målet är att få verktyg för en effektiv och meningsfull arbetsvardag med god planering och framförhållning samt sunda gränser mellan arbete, fritid och sömn. 
Alla i gruppen fyller i en förstudie före utbildningen. Detta för att vi ska kunna ta reda på gruppens och individens nuläge och behov och på bästa sätt anpassa föreläsningen. 

BESLUTSFATTANDE 
Varför räcker aldrig tiden till? Tidsoptimist och tidspessimist men alltför sällan tidsrealist. 
Så fungerar hjärnan i ett ökande informationsflöde. 
Det gränslösa arbetet – så hanterar du dess utmaningar och möjligheter 
Beslutsfattande – workshop kring hjärnkraft, förhalningsbeteende och hur du frigör energi och dopamin. 

PLANERING OCH PRIORITERING 
Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta verktyg som skapar förutsättningar för högre effektivitet. 
Planera och strukturera för att få mindre stress i vardagen. Optimera förutsättningarna för att fatta rätt beslut i pressade situationer 
Självledarskap – så tar du kontroll över din tid. 

STRUKTUR 
Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när arbetsuppgifterna är många och väldigt olika varandra? 
Hjälp, min mail svämmar över – effektiv mailhantering och e-struktur – nästa steg för en hållbar arbetsvardag. 

STRESSHANTERING 
Vad är stress och när blir stress skadligt? Om vikten av reflektion och återhämtning 
Ofta avbruten och svårt att säga nej? Våra största tids- och energitjuvar och hur vi hanterar vi dem i vår vardag. 
Kvalitetsarbetstid – nästa steg för en hållbar arbetsvardag.

Petra Brask 
Med över 20 års arbetslivserfarenhet har hon undervisat i tidseffektivitet för tusentals deltagare både i Sverige och internationellt. Hon har utbildat både chefer och anställda i en mängd organisationer, allt från FN till Coca-Cola. Med en gedigen erfarenhet från olika kulturer och länder som Iran, Storbritannien och Norden kan Petra enkelt jämföra och fånga upp intressanta vinklingar i det internationella landskapet vi lever i idag. Behovet av att frigöra tid och energi är stort i små och stora företag och organisationer, i skolvärlden och i kommuner och landsting. PB & Partners lär även ut och håller föreläsningar om effektiva arbetsmetoder för ledare, professorer, forskare och prefekter på våra svenska universitet och högskolor. Petra är en efterfrågad effektivitetsexpert i media och press samt gör den uppskattade podcasten Tidspodden, tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan. Petra var programledare för TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 2014, där hon hjälpte deltagare att få tiden att räcka till för jobb, sömn och fritid. I oktober 2017 släppte hon sin första bok inom det här ämnet med titeln: ”Vem bestämmer över din tid? – konsten att frigöra tid och energi” Nu är hon aktuell med en ny bok för ungdomar ”Koll på tiden? – tips för skola, fritid, vänner, sömn” 

”Det är en mänsklig rättighet att nå önskade resultat samtidigt som du har tid och energi över till alla delar av ditt liv.” 
- Petra Brask, VD, grundare, effektivitetsexpert och författare, PB & Partners AB 

Utbildare:

Petra Brask

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)