KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Operational exellence - Att förstå och implementera en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Campus Allegro, Jakobstad
  • Kurslängd: 6h
  • Startdatum: 31.03.2020
  • Slutdatum: 31.03.2020
  • Specifika tider: Kl. 09-15
  • Sista anmälningsdag: 31.03.2020 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll:

 

Idag måste företag och organisationer förhålla sig till en mängd olika förbättringskoncept. Lean utvecklades av Toyota men har blivit världens mest spridda managementkoncept och används idag inom branscher såsom tillverkning, sjukvård, byggbranschen, dagligvaruhandeln, etc. Agile kommer från mjukvaruutveckling men sprids idag som en löpeld inom andra industrier och branscher; alla vill bli ”agila”. Lean Start-up utvecklades av entreprenörer men även det påverkar ledare och innovatörer över hela världen oavsett bransch. Design Thinking och Service Design är ytterligare koncept som har stark påverkan kring hur företag och organisationer driver sina verksamheter.

Det som är gemensamt för dessa koncept är att utveckla verksamheter som uppnår ett tillstånd som kan kallas för ”operational excellence”, dvs. en verksamhet som är så effektiv och välmående att de samtidigt kan generera nöjda kunder, nöjda medarbetare samt nöjda ägare. Det som är intressant är att koncepten, oavsett härkomst, har utvecklat liknande principer som strävar efter samma sak. Kärnan handlar om att skapa kund- och flödesorienterade verksamheter genom att använda principer som helhetstänk, involvering & teamwork, visuell planering och styrning samt kontinuerlig förbättring & lärande.

Under denna workshop kommer Niklas Modig att lära ut grundprinciperna bakom ”operational excellence” samt delge de senaste insikterna kring hur effektiva och välmående verksamheter fungerar. Han kommer använda exempel från olika branscher och olika koncept, men syftet är att förstå kärnan bakom hur flödesorienterade och självförbättrande verksamheter fungerar och utvecklas. 

Seminariet består av två delar där den en första delen handlar vad operational excellence är där Niklas belyser beståndsdelarna av en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi. Den andra delen inriktas istället på hur operational excellence kan implementeras - change management - och lyfter frågan hur framgångsrikt förändringsarbete skall struktureras, organiseras och ledas. 
Seminariet riktas sig till individer och organisationer som är trötta på ineffektiva verksamheter som kännetecknas av stuprörstänkande, låg kvalitet, långa ledtider, missnöjda medarbetare och missnöjda kunder, men som istället vill börja utveckla en flödesorienterad och självförbättrande verksamhet. Det riktar sig också till deltagare som har djup kunskap inom ett koncept – tex. lean, agile eller design thinking – men som vill bredda sin kunskap till att förstå hur man kan skapa effektivitet genom hela värdekedjan. 


Niklas Modig är en av Europas främsta ”thought leaders” inom lean och Operational Excellence samt är en mycket populär föredragshållare på global basis. Han var verksam lärare och forskare på Center for Innovation and Operations Management vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 2003 och 2018. Niklas bor idag i Oslo och arbetar som rådgivare till företag och organisationer över hela världen som vill leda förändringsarbete utifrån lean och flödesorienterat förändringsarbete. Under de senaste åren har han hållit över 1000 anföranden i mer än 40 olika länder och tränat hundratals ledningsgrupper över hela världen.

Niklas skriver, läser och talar flytande japanska och är den enda utlänningen i världen som under en längre period fått följa Toyota i Japan och på djupet erbjudits möjlighet att forska kring hur de arbetar med ”operational excellence” inom service. Från 2006 till 2008 forskade han tillsammans med professor Takahiro Fujimoto - världens främste Toyotakännare - vid ”Center of Excellence – Manufacturing Management Research Center” vid Univeristy of Tokyo i Japan. Tillsammans med professor Pär Åhlström publicerade Niklas Modig den 5 oktober 2011 en bok – “Detta är lean” – som idag sålt över 260 000 ex och publicerats på 17 olika språk, vilket kommit bli en av världens mest sålda leanböcker.

Utbildare:

Niklas Modig

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi

Pris:

300€ inkl. moms