KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Möt framtidens krav med rätt strategi!

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa
  • Startdatum: 11.03.2020
  • Slutdatum: 11.03.2020
  • Specifika tider: kl. 9 - 15
  • Sista anmälningsdag: 11.03.2020 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

I diskussioner kring ledarskap och organisationsutveckling brukar det framhållas vikten av att ledningen har en tydlig vision och att denna skall kommuniceras tydligt och sedan brytas ned i en tydlig strategi med mål som skall kommuniceras tydligt. Men, de ledningsgrupper som valt att följa dessa råd märker ofta att denna typ av tydlig kommunikation leder till en rad oväntade effekter. I vissa typer av organisationer händer väldigt mycket – dock inte det ledningen hade hoppats på. I andra organisationer verkar det som om att tydligheten i de mål som kommuniceras och metoderna för hur man skall nå dessa mål snarare gör organisation passiv och mindre handlingsbenägen. Ledarskapet verkar snarare förminska organisationen och dess medlemmar än att skapa motivation och positiva riktlinjer. 

Under seminariet kommer vi att gå igenom varför tydlighet i kommunikation kring visioner, mål och strategier under vissa omständigheter får motsatt effekt. Vi kommer också att gå igenom hur man arbetar fram nya strategier och mål för organisationer beroende på faktorer som hur snabb omgivningens förändringstakt är (t.ex. teknologi), hur kompetensen är spridd inom organisationen och hur centraliserad eller decentraliserad organisationen är. Vi kommer också att gå igenom olika strategiska fokus som ett företag bör ha beroende på vilken typ av konkurrenssituation man befinner sig i. 

Som deltagare kommer du att förstå varför en viss metod för utveckling som fungerar utmärkt i en miljö inte alls fungerar i en annan miljö utan istället gör att arbetet låser sig helt. Vi beskriver grunderna i hur du bör agera i de olika situationerna. 

David Loid arbetar som konsult, utbildare och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. Föreläsningen kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd och David Loid har en mycket fängslande föreläsande stil. Läs mera om David Loid på https://loid.se/

Utbildare:

David Loid

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)