KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Ledarskapet - när det krävs förändring

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Wasa Teater
  • Startdatum: 13.11.2019
  • Slutdatum: 13.11.2019
  • Specifika tider: kl. 9-15
  • Sista anmälningsdag: 13.11.2019 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

Erik Kiviniemi har i sin roll som ledare sökt sig till uppdrag där han först och främst verkat som förändringsledare. Han lever under devisen att ledarskap är förändring. Under dagen kommer vi att få höra om Eriks resa och utveckling som ledare och hans erfarenheter av ledarskap på båda sidor av Bottenviken.  Vi kommer också att praktiskt öva på då vi som ledare möter andra som Erik uttrycker det ”att läsa undertexter”,  eller att förstå vad det egentliga budskapet är.    

Tematiskt behandlar och diskuterar vi vad som krävs för att vända negativa resultat - ”vinna publiken på nytt”, utveckla och förnya verksamheter och skapa engagemang hos personalen. I korthet bör du för att lyckas som ledare skapa riktning genom en tydlig vision och målstyrning, och då det krävs kunna möta och hantera olika typer av förändringsmotstånd. Och du kommer troligen att möta motstånd då verklig förändring inte är lätt. Som medarbetare reagerar vi på olika sätt genom t.ex. konfrontation, gnäll eller ibland dolt motstånd.  

Innehåll:  

* Att skapa en stark vision  
* Målstyrning som verktyg   
* Makt och ansvar – att delegera   
* Att analysera förändringsmotstånd  
* Att läsa undertexter - hur hantera olika typer av förändringsmotstånd  


Erik Kiviniemi är teaterchef sedan 25 år tillbaka, varit verksam både i Finland och Sverige.   
Kulturfondens stora pris 2000 . Wasa Teater Årets teater: 2001. Årets Luleå profil 2005.  
Årets Österbottning 2010.  Vaasan Jaakkoo 2015

Utbildare:

Erik Kiviniemi

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)