KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Leda som värd – att skapa värde för medarbetare, kunder och verksamhet

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Mirka i Jeppo
  • Startdatum: 27.03.2019
  • Slutdatum: 27.03.2019
  • Specifika tider: kl. 9 - 15
  • Sista anmälningsdag: 27.03.2019 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

Värdskap lägger grunden för verklig och uthållig framgång i en verksamhet där den 
mänskliga faktorn är avgörande. Att skapa en välkomnande kultur, där kunder och 
kolleger möts med respekt, värdighet och omtanke handlar om att skapa de rätta 
förutsättningarna för att medarbetarna vill och kan ta ansvar för att nå målen. 
Att leda som värd bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra. Och 
att själv i sitt ledarskap levandegöra värdskapet! 

Syfte och mål 
Syftet är att ge energi, inspiration och kunskap för att deltagarna ska kunna bidra till 
att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsplats. Målet är att deltagarna ska ha fått konkreta nycklar för att kunna utveckla värdskap framgångsrikt. 

För vem 
Föreläsningen vänder sig till ledare och förmän i privata och offentliga verksamheter. 

Innehåll 
• Värdskap som grunden för framgång 
• Så skapar värdskap värde för medarbetare, kunder och verksamheten 
• Från ledarskap till värdskap 
• Värdskapets utmaningar och möjligheter 
• 10 nycklar till framgångsrikt värdskap 
• Konsten att vara ett föredöme 

Jan Gunnarsson är grundare till VÄRDSKAPET som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt. 
Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford University i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School. 
Innan Jan grundade VÄRDSKAPET/HOSTMANSHIP hade han arbetat som ledare och VD under många år, inom offentlig verksamhet och näringslivet. Bl a annat var Jan destionationschef och VD för liftbolaget på skidorten Åre. Jan har även startat fyra egna företag. Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter.

Läs mer om Jan Gunnarsson och värdskap på: jangunnarsson.com och vardskapet.se

Utbildare:

Jan Gunnarsson

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
250 € (inkl.moms)