KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Kalla fakta – personalens välmående förbättrar vinsten!

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Campus Allegro, Jakobstad
  • Startdatum: 27.11.2019
  • Slutdatum: 27.11.2019
  • Specifika tider: kl. 9-15
  • Sista anmälningsdag: 27.11.2019 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

I det alltmer kunskapsintensiva och föränderliga arbetslivet lyfts personalens kompetens, välmående och motivation fram som avgörande framgångsfaktor. Men finns det belägg för att ”personalen, företagets viktigaste resurs” verkligen gör skillnad? Frågar vi Guy Ahonen kan han ge ett klart ja på frågan. Han publicerade ifjol tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen forskningsrapporten ”Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018”. I undersökningen har data samlats in från över 2000 finländska företag under 2009 – 2018 samt dessa företags bokslutsdata från flera år före, under och efter datainsamlingen. Bokslutsuppgifterna har jämförts med företagen i ifrågavarande bransch och visar ett positivt samband mellan strategiska personalsatsningar och företagens driftsbidrag. 
Under dagen belyser Guy utgående från forskningsresultat personalens och ledarskapets betydelse för affärsverksamheten. 

Teman som behandlas: 
- ledarskapets betydelse för företagets resultat och produktivitet 
- satsningarna på personalens välbefinnande 
- personalens välmående och produktivitet – hönan eller ägget? 
- personalen i företagens strategiska grundorienteringar 
- den ekonomiska betydelsen av konstant förbättring och utveckling 
- åldersrelaterat ledarskap och dess ekonomiska betydelse 
- kompetensutvecklingens roll och ekonomiska betydelse 
- arbetskarriärledarskap 
- sjukfrånvaro och produktivitet 
- företagshälsovårdens ekonomiska betydelse 

Vi får också bekanta oss med två österbottniska företag i olika branscher och historia hur de leder och utvecklar sin personal. 

Från Beamex i Jakobstad har vi Tina Ademola, HRD Manager, som berättar om hur företaget över tid, till stor del tack vare en positiv företagskultur byggt upp en arbetsplats med engagerade arbetstagare och ett gott rykte som arbetsgivare. Beamex är en ledande global leverantör av kalibreringslösningar, vars huvudsyfte är att skapa bättre sätt att kalibrera för den globala processindustrin. Beamex utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av processverktyg för kalibrering av mätinstrument, programvara och system samt tjänster som relaterar till dem. Över 90 % av omsättningen går på export och Beamex har över 12 000 kunder världen över. Företaget sysselsätter idag drygt 200 anställda i Finland och i flera dotterbolag utomlands. 

Ett betydligt yngre företag är Gambit i Vasa som erbjuder lösningar inom digitalisering för webb och mobil, samt digitalisering av kundernas processer och arbetssätt. VD Tim Wallin berättar om hur företaget sedan starten 2011 medvetet skapat en arbetsmiljö som attraherar, motiverar och utvecklar medarbetare i en bransch där kompetent arbetskraft är en bristvara. 

Regionutvecklare Fredrik Sandelin, Concordia gör en konklusion på dagens input med temat ”Arbetsgivarbranding och nuläget på arbetsmarknaden”. Concordia fungerar som utvecklingsbolag i Jakobstadregionen och har de senaste åren satsat kraftigt på rekryteringssituationen tillsammans med företag och näringsliv. 

Guy Ahonen är ekonomie doktor och emeritusprofessor i personalekonomi. Han har tidigare fungerat som professor i Knowledge Management vid Svenska handelshögskolan och som forskningsprofessor och direktör vid Arbetshälsoinsitutet. Han har forskat kring arbetshälsans ekonomiska effekter i flera årtionden och lanserat personalbokslutet i Finland. År 2005 tilldelades han det nationella arbetarskyddspriset.

Utbildare:

Guy Ahonen, Tina Ademola, Tim Wallin, Fredrik Sandelin

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)