KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Från konflikter och irritation till arbetsglädje

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Campus Allegro, Jakobstad
  • Startdatum: 10.10.2019
  • Slutdatum: 10.10.2019
  • Specifika tider: kl.9-15
  • Sista anmälningsdag: 10.10.2019 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

Spydiga kommentarer, gnäll, ryktesspridning och nedlåtande kommentarer – allt detta är exempel på vad den senaste arbetslivsforskningen kallar för Workplace Incivility. Det är ett samlingsbegrepp för lågintensiva och otydliga tecken på bristande respekt mellan kollegor.

Resultatet blir sämre arbetsglädje, lägre produktivitet, mer irritation, fler konflikter, minskad samarbetsvilja och högre personalomsättning. Sammantaget beräknas det kosta företag 14.000 euro per medarbetare och år så det är bokstavligt talat dyrt med bristande respekt på arbetsplatsen. 

Men sådana här beteenden går att bli av med! Du kan ersätta workplace incivility med ett klimat som präglas av samarbete, arbetsglädje, produktivitet och trivsel. 

Under dagen kommer du bland annat att få lära dig: 

* Varför workplace incivility är så vanligt och varför så få företag tar tag i det. 
* Hur du kan använda New York-polisens arbetsmetoder för att stoppa spridningen av workplace incivilty. 
* Vilka beteenden som är viktigast att främja för att öka respekten mellan medarbetare. 
* Vad strutsar kan lära oss om hur samarbete och stöd hänger ihop med bättre resultat. 
* Hur uppskattning leder till arbetsglädje och varför vänlighet är ett vinnande koncept, både för enskilda medarbetare, dig som chef och organisationen som helhet. 


Karin Isberg är coach och terapeut, utbildad i neurovetenskap och positiv psykologi vid Greater Good Science Center, University of California Berkeley. 
Karin håller sedan många år föredrag om kopplingen mellan stress, kreativitet och arbetsglädje samt kopplingen mellan trygghet, konflikter och produktivitet. Hon har också mångårig erfarenhet av att coacha chefer och lösa konflikter på arbetsplatser. 

Tidigare har Karin skrivit sex böcker om mental hälsa, välmående och relationer. Hon har också tagit fram onlinekurser i mental träning och mindfulness.

Utbildare:

Karin Isberg

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
250 € (inkl.moms)