KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Från chef till coach

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes
  • Startdatum: 22.01.2020
  • Slutdatum: 22.01.2020
  • Specifika tider: kl. 9-15
  • Sista anmälningsdag: 22.01.2020 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

I boken ”Good to Great” (Collins et al, 2001) visades att de mest framgångsrika organisationerna i USA inte leds av karismatiska ledare. De mest framgångsrika organisationernas ledare är ofta okända, leder genom att ställa frågor och stimulerar medarbetare att tänka själva genom att agera som coacher. De gör medarbetarna delaktiga i att tillsammans skapa en inspirerande vision. Ett coachande arbetssätt handlar om att skapa tillit och utmana till en utveckling som gynnar både individen, gruppen och organisationen. Coachingförmåga kan övas upp och denna dag ger smakprov på coaching och steg för egen träning för att bygga kontakt och förtroende och hjälpa och utmana till utveckling. 


Carola Lindholm-Gerlin har arbetat med coachande arbetssätt och byggt upp olika skräddarsydda helheter om coachande ledarskap de senaste 10 åren. En gedigen erfarenhet i individuell- och gruppcoaching har hon sedan 1993, då hon startade sitt eget företag. Professionell certifierad coach inom internationella coaching förbundet (ICF) blev hon 2016. Hon har vidareutbildat sig de senaste åren i neuroledarskap, konversationell intelligens (conversational intelligence), berättande coaching (narrative coaching) och konflikthantering.

Utbildare:

Carola Lindholm-Gerlin

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
175 € (inkl.moms)