KURSER 2019-2020

Ledarskapsforum - Att leda som värd - fem förmågor för en välkomnande och värdeskapande kultur

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Campus Allegro, Jakobstad
  • Startdatum: 05.02.2020
  • Slutdatum: 05.02.2020
  • Specifika tider: kl. 9 - 15
  • Sista anmälningsdag: 05.02.2020 09:00

Målgrupp:

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.
 

Innehåll:

En välkomnande kultur lägger grunden för verklig och uthållig framgång i en verksamhet där den mänskliga faktorn är avgörande. Att skapa en kultur, där kunder och kolleger möts med respekt, värdighet och omtanke handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för att medarbetarna vill och kan ta ansvar för att nå målen. 
Att leda som värd bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra. 
Och att själv i sitt ledarskap levandegöra värdskapet! 

Syfte och mål 
Syftet för dagen är att ge energi, inspiration och kunskap för att deltagarna ska kunna bidra till att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsplats. Målet är att deltagarna ska ha fått konkreta nycklar för att kunna utveckla värdskap framgångsrikt. 

För vem 
Föreläsningarna vänder sig till ledare och förmän i privata och offentliga verksamheter. 

Fem förmågor 
Värdskap är en enkel tanke som är lätt att förstå rent intellektuellt. Det finns en klar logik och tydliga samband. Men värdskap kommer till uttryck först när det även har en emotionell grund, när det är en del av ens sätt att vara. Då omsätts vackra tankar om välkomnande till konkret handling. Att utveckla sitt värdskap kan betraktas som att kultivera och utveckla ett antal inneboende och naturliga färdigheter. Fem viktiga förmågor för att utöva ett gott värdskap är; medkänsla, kommunikation, kreativitet, samverkan och självledarskap. 

Medkänsla 
Vår förmåga att känna med andra, även de som inte är lika oss eller tycker som vi. Medkänsla har sin början i empati, vår kapacitet att leva oss in i hur andra känner och tänker och via sympati, att känna för någon eller något, en vilja att göra något utan ett bakomliggande motiv att få något tillbaka från den eller de vi gjort det för. 

Kommunikation 
En inkluderande och välkomnande kommunikation är att sträva efter att förstå andra utan dömande och se vad vi har gemensamt. Vi kommunicerar alltid, såväl verbalt med ord, som icke-verbalt med vår kropp, uttryck och ton, mm. Värdskap är att vara tydlig med vad gästen kan förvänta sig, vilket ställer krav på att vår kommunikation måste vara begriplig. 

Kreativitet 
I mötet med människor behöver vi ibland vara kreativa och lösa situationer som uppstår, så att de vi möter känner att vi bryr oss. Detta gör att vi måste vara öppna, nyfikna och lösningsorienterade, att förstå vad som verkligen skapar värde. Det handlar också om att inte bara lösa ett problem som uppstått, utan även söka dess orsaker för att undvika att samma problem uppstår igen och igen. Utgångspunkten är en vilja att ständigt förbättra det vi gör och ger till andra. Ett kreativt förhållningssätt innefattar att det ibland blir fel, men att vi då ser det som en möjlighet att vi och andra kan lära oss från det. 

Samverkan 
Värdskap uppstår i samverkan med andra. Det gör att det är viktigt för oss att kunna fungera tillsamman med andra. Att vi strävar efter en bra lösning för helheten vi är en del av och att vara beredda att kompromissa för att nå̊ dit. Att vi verkar mot ett gemensamt mål. Samverkan innebär att såväl värden som gästen har ett delat ansvar för att det ska bli bra. När vi involverar gästen och förstår hennes behov kan vi utforma lösningar som skapar värde. 

Självledarskap 
Att välkomna sig själv och vara i kontakt med och hantera egna känslor och tankar. Självledarskap är att veta vem man är, vad man står för och vart man ska. Att ta situationer med jämnmod är en bra egenskap för en god värd. I värdskapsfilosofin är utgångspunkten att det bor en värd i varje människa och att det främst är en fråga och göra sig medveten om och ta ansvar för allt som hindrar oss från att vara naturligt välkomnande som vi är födda att vara. 

Dagen är en fristående fortsättning på Ledarskapsforums dag ”Leda som värd – att skapa värde för medarbetare, kunder och verksamhet” som Jan höll våren 2019. 


Jan Gunnarsson är grundare till VÄRDSKAPET som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt. 
Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford University i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School. 
Innan Jan grundade VÄRDSKAPET/HOSTMANSHIP hade han arbetat som ledare och VD under många år, inom offentlig verksamhet och näringslivet. B.la. annat var Jan destionationschef och VD för liftbolaget på skidorten Åre. Jan har även startat fyra egna företag. 

Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter. Läs mer om Jan Gunnarsson och värdskap på: jangunnarsson.com och vardskapet.se

Utbildare:

Jan Gunnarsson

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Johnny Forsman, gsm: 044-750 3260, johnny.forsman@yrkesakademin.fi
250 € (inkl.moms)