KURSER 2019-2020

Hygienpass test

 • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
 • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
 • Startdatum: 16.06.2020
 • Slutdatum: 16.06.2020
 • Specifika tider: Kl. 18.00 - 19.00, Förfrågningar om övriga tidpunkter: Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21.
 • Sista anmälningsdag: 09.06.2020 kl.16:00

Målgrupp:

Hygienpass behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel, såsom kockar, cafébiträden och fiskare men även de som jobbar på t.ex. gruppfamiljedaghem och inom hemvården behöver denna kunskap.
Vid testet skall identitetsbevis uppvisas. Som identitetsbevis duger endast identitetskort (ID) pass, eller körkort. Folkpensionskort, studerandes kort, bussbiljetter, bibliotekskort m.m. duger inte att bestyrka sin identitet, inte ens då de är försedda med foton

Innehåll:

Enligt lagstiftning ska alla som arbetar med oförpackade, lätt förskämbara livsmedel ha ett hygienpass, vilket i praktiken betyder att man ska genomgå ett skriftligt test.

Innehåll:

 • Kunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel
 • Matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
 • Personlig hygien
 • Renhållning och avfallshantering
 • Egenkontroll och lagstiftning

Inför testet kan du studera: Rätt att kocka. God hygien säkra livsmedel. Grunderna i livsmedelshygien

Utbildare:

Gun-Britt Strandholm-Genberg, yrkeslärare vid Yrkesakademin i Österbotten.

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

 • Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 gun-britt.strandholm-genberg@yrkesakademin.fi
55 € (inkl moms 24 %) Intyg ingår i priset €