KURSER 2019-2020

Hur agera vid diabetes hos barn och unga?

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset B-122
  • Startdatum: 08.10.2019
  • Slutdatum: 08.10.2019
  • Specifika tider: kl. 17.30-20.30
  • Sista anmälningsdag: 30.09.2019 16:00

Målgrupp:

Personal som arbetar med barn eller unga, som i skola, inom småbarnspedagogiken, i förskola, i morgon- och eftermiddagsverksamhet eller inom fritidsaktiviteter
 

Innehåll:

Vad är diabetes? Vad betyder det i vardagen? Hur bör jag agera ifall ett barn eller ungdom som har diabetes faller ihop? Vad bör jag tänka på? Hur bör jag bemöta såväl barnet, den unga och familjen?

Utbildare:

Git Ruuhinen, sjukskötare, HVM, mamma till ungdom med diabetes

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Git Ruuhinen, tfn 044 750 3136, git.ruuhinen@yrkesakademin.fi
40€ (inkl moms 24 %)