KURSER 2019-2020

Heta arbeten

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • Kurslängd: 8
  • Startdatum: 08.06.2020
  • Slutdatum: 08.06.2020
  • Specifika tider: kl. 8 -16
  • Sista anmälningsdag: 01.06.2020

Målgrupp:

Personer som utför, övervakar och ansvarar för heta arbeten.
 

Innehåll:

Säkerhetsexamen för heta arbeten:

- Brandskador orsakade av heta arbeten

- Igenkännande av brandfaran i tillfälliga heta arbeten

- Alternativa arbetsmetoder

- Heta arbeten i installations-, service- och reparationsarbeten

- Förfarande vid olyckstillbud

OBS! Ej godkänd som yrkeskompetensdag för chaufförer.

Utbildare:

Denice Hohtari - 044-7503142 - denice.hohtari@yrkesakademin.fi

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Denice Hohtari - 044-7503142 - denice.hohtari@yrkesakademin.fi, Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - patrik.soderback@eduya.fi

Pris:

130 € exklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, material, kort, förmiddagskaffe m. semla/smörgås, lunch och eftermiddagskaffe m tilltugg. €
161,20 € inklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, material, kort, förmiddagskaffe m. semla/smörgås, lunch och eftermiddagskaffe m tilltugg. €

Märkning: