KURSER 2019-2020

Handledning och bedömning av yrkeskunnande inom yrkesutbildningen

  • Utbildningsanordnare: Yrkesakademin i Österbotten
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset, 65380 VASA
  • Startdatum: 12.12.2019
  • Slutdatum: 12.12.2019
  • Specifika tider: kl. 13-16
  • Sista anmälningsdag: 04.12.2019

Målgrupp:

Personal inom arbetsplatser där närvårdare arbetar
 

Innehåll:

Målet med handledar- och bedömarutbildningen är att upprätthålla och stärka handlednings- och bedömningskompetensen samt utveckla samarbetet mellan YA! och arbetslivet.

Innehåll:
Den nya lagstiftningen inom yrkesutbildningen som trädde ikraft 1.1.2018
Skillnader mellan utbildningsavtal och läroavtal
Arbetsplatsens och läroanstaltens uppgifter i examensprocessen
Tillämpning av bedömningskriteriernas teoretiska innehåll i praxis
Yrkesprovets bedömningsskala samt kontroll och rättelse av bedömning
Erkännande av kunnande och personlig tillämpning
Handledning på arbetsplatsen och bedömning av yrkesprov

Bekanta dig på förhand med innehållet i länken nedan
https://www.yrkesakademin.fi/arbetsliv/bedoemare-inom-yrkesutbildningen 

Utbildare:

Maria Männikkö, HVM, utbildare i första hjälpen

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Maria Männikkö, Tel. 044 750 31 44 maria.mannikko@yrkesakademin.fi