KURSER 2019-2020

Grundkurs i arbetssäkerhet

 • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
 • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
 • Kurslängd: 8
 • Startdatum: 17.06.2020
 • Slutdatum: 17.06.2020
 • Specifika tider: kl. 8-16
 • Sista anmälningsdag: 10.06.2020

Målgrupp:

Kursen riktar sig speciellt till dem som arbetar på gemensamma arbetsplatser som arbetstagare, arbetsledning och övervakare.
 

Innehåll:

Innehåll:

 • Den gemensamma arbetsplatsen
 • Arbetssäkerheten på den gemensamma arbetsplatsen
 • Inskolningen på den gemensamma arbetsplatsen
 • En säker arbetsdag
 • Om olyckan är framme

Arbetssäkerhetskortet skapades för att främja arbetssäkerheten vid gemensamma arbetsplatser. Den som genomgått utbildningen på ett godkänt sätt beviljas ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Det är frivilligt att ta arbetssäkerhetskortet i bruk, men i praktiken är det den som beställer arbetet som avgör om kortet är obligatoriskt. Kortutbildningen har utarbetats framför allt för gemensamma arbetsplatser inom industrin, men den lämpar sig även för byggnadsbranschen, den offentliga sektorn, varv etc.

OBS! Ej godkänd som yrkeskompetensdag för chaufförer. Välj en kurs: "Arbetssäkerhet för chaufförer".

Utbildare:

Patrik Söderback - 0400-293939- patrik.soderback@eduya.fi

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

 • Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - patrik.soderback@eduya.fi

Pris:

130 € exklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, material, kort, förmiddagskaffe m. semla/smörgås, lunch och eftermiddagskaffe m tilltugg. €
161,20 € inklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, material, kort, förmiddagskaffe m. semla/smörgås, lunch och eftermiddagskaffe m tilltugg. €