KURSER 2019-2020

Första hjälpen Fhj 1®

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA . B-122
  • Startdatum: 05.11.2019
  • Slutdatum: 12.11.2019
  • Specifika tider: Kursen ordnas under två dagar 5.11 och 12.11.2019 mellan kl 8.30-16.00 och omfattar 16 timmar
  • Sista anmälningsdag: 28.10.2019 16:00

Målgrupp:

Personer som behöver grundläggande kunskaper i första hjälpen. Intyget över avlagd kurs i förstahjälpen, Fhj 1® är i kraft tre år.
 

Innehåll:

Målsättning:
Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet.

Innehåll:
Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor

Grunderna i livräddande första hjälpen:
Första hjälpen vid medvetslöshet
Basal hjärt- och lungräddning
Främmande föremål i luftvägarna
Störningar i blodcirkulationen (chock)
Sår
De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
Brännskador och skador orsakade av elstöt
Ledskador och benbrott
Förgiftningar

Utbildare:

Ann-Marie Jansson, yrkeslärare, hälsovårdare, utbildare i första hjälpen

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Ann-Marie Jansson, tfn 050 - 543 51 98 / ann-marie.jansson@yrkesakademin.fi
110 € (inkl moms 24 %) Första hjälpen kortet ingår