KURSER 2019-2020

Första hjälpen Fhj 1®

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
  • Kurslängd: 16 h
  • Startdatum: 20.11.2019
  • Slutdatum: 27.11.2019
  • Specifika tider: Kursen ordnas under två dagar 20.11.2019 och 27.11.2019 mellan kl. 8.00-15.00 och omfattar 16 timmar
  • Sista anmälningsdag: 13.11.2019 16:00

Målgrupp:

Personer som behöver grundläggande kunskaper i första hjälpen. 
Intyget över avlagd kurs i förstahjälpen, Fhj 1® är i kraft tre år.

Innehåll:

Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor 

Grunderna i livräddande första hjälpen:
Första hjälpen vid medvetslöshet
Basal hjärt- och lungräddning 
Främmande föremål i luftvägarna 
Störningar i blodcirkulationen (chock) 
Sår 
De vanligaste typerna av sjukdomsanfall 
Brännskador och skador orsakade av elstöt 
Ledskador och benbrott 
Förgiftningar

Utbildare:

Birgitta Källberg, HVM, Sjukskötare, Utbildare i första hjälpen

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Birgitta Källberg, tfn 044-7503145 birgitta.kallberg@yrkesakademin.fi
110 € (inkl moms 24 %) Första hjälpen kortet ingår