KURSER 2019-2020

En kärleksfull omfamning i glömskans korridor

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset, 65380 VASA
  • Startdatum: 29.10.2019
  • Slutdatum: 29.10.2019
  • Specifika tider: kl. 13-15
  • Sista anmälningsdag: 21.10.2019 16:00

Målgrupp:

Vårdpersonal inom äldreomsorgen
 

Innehåll:

Att vårda personer med minnessjukdom handlar i grunden om en kroppsnära vård. Guy Rosenholm föreläser om hur kramen som beröringsform kan vara vårdande inom en kontext av demesvård. Föreläsningen bygger på Rosenholm magisteravhandling i vårdvetenskap med samma namn och riktar sig främst till vårdpersonal inom äldreomsorgen.

Utbildare:

Guy Rosenholm, HVM

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Carina Kekäle, tfn 0504070054, carina.kekale@yrkesakademin.fi
30€ (inkl. moms 24 %)