KURSER 2019-2020

Elsäkerhetsexamen 1, tentamen

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Gamla Vasa, Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • Kurslängd: 3h
  • Startdatum: 28.05.2020
  • Slutdatum: 28.05.2020
  • Specifika tider: KL. 12-15
  • Sista anmälningsdag: 21.05.2020

Målgrupp:

Intyg över Elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för alla slags elarbeten och driftsledare med undantag av monterings-, reparations- och servicearbeten av hissar. Villkor för erhållande av behörighetsintyget är att den sökande visar sig uppfylla de krav som fordras beträffande skolning och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen. Skolning Lämplig teknisk högskoleexamen, elkraftsingenjörs-, elkraftstekniker- eller motsvarande examen. Lämplig teknisk högskoleexamen eller kompletterande studier bör innehålla minst 45 studiepoäng inom elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen. Annan lämplig teknisk examen bör innehålla minst 40 studieveckor av studier inom elbranschen. Studierna bör omfatta nedan nämnda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger grundläggande orientering i ledning av elarbeten, hos entreprenör som är registrerad av elsäkerhetmyndigheten eller hos entreprenör som övervakar högspänningsaparatur och som gör arbete riktat mot högspänningsaparatur . Av praktiktiden bör åtminstone 1 år ha skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet i ledning av skötsel och montering av elanläggningar för över 1000 V växelspänning eller över 1500 V likspänning. Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan hälften beaktas. Då bör den sökande ha avlagd minst tvåårig utbildning som lämpar sig för arbeten inom elbranschen och den bör vara tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet i ledningsuppgifter av elarbeten. Säkerhetsexamen Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 i enlighet med TUKES anvisning S5.

Innehåll:

Tentamen

Utbildare:

Tomas Hansson 044-750 32 07, tomas.hansson@yrkesakademin.fi

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Tomas Hansson 044-750 32 07, tomas.hansson@yrkesakademin.fi. Patrik Söderback 0400-293939, patrik.soderback@eduya.fi

Pris:

210 € (exkl. moms)
260,40 € (inkl. moms)