KURSER 2019-2020

Ekohusdjurskurs 2020. Dag 2

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: YA! Klassrum 122, i B-huset, Kungsgårdsvägen 37, 65380 Vasa
  • Startdatum: 25.03.2020
  • Slutdatum: 25.03.2020
  • Specifika tider: Kl. 09.30 - 15.00
  • Sista anmälningsdag: 17.3.2020

Målgrupp:

Riktar sig till personer som skall starta ekohusdjursproduktion.

Innehåll:

Utfodring av ekodjur
• Övergång till ekologisk husdjursproduktion
• Planering av foderproduktion
• Bete (krav på utevistelse)
• Kraftfoderalternativ
• Handel mellan gårdar och nödvändiga dokument

Ekojordbrukare berättar om sina erfarenheter av ekologisk husdjursproduktion och övervakning, Lars Ström

Ekohusdjursgårdens dokumentering, Thomas Snellman
• Djurskötselplan
• Utfodringsplan/foderbokföring
• Dokument som behövs vid kontroll
• Djurbokföring (nötdjursregistret, fårregistret), djur i omläggning dokumenteras

Utbildare:

Anders Salo och Jenny Treier, ProAgria ÖSL; ekoproducent Lars Ström och Thomas Snellman

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Ann-Sofi Ljungqvist YA!, tfn 044-750 32 20/ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi

Pris:

100 € (Exkl. moms.) Lunch och kaffe på egen bekostnad

Märkning: