KURSER 2019-2020

Demenspass

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st
  • Startdatum: 08.10.2019
  • Slutdatum: 05.11.2019
  • Specifika tider: Kursen ordnas under tre eftermiddagar 8.10 kl 12.30-16, 22.10 kl. 12.30-16 och 5.11 kl 13-16.
  • Sista anmälningsdag: 30.09.2019 16:00

Målgrupp:

Personal inom äldreomsorg
 

Innehåll:

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i vården av äldre med demenssjukdom. Kursen kräver inga förkunskaper utan riktar sig till alla som arbetar med äldre.

Innehåll 
• Vägen till diagnos
• Olika minnessjukdomar
• Att leva med minnessjukdom
• Aktiverande arbetssätt
• Sjukdomens olika yttringar

Utbildare:

Guy Rosenholm, HVM

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Carina Kekäle, tfn 0504070054, carina.kekale@yrkesakademin.fi
110 € (inkl moms 24 %)