KURSER 2019-2020

Demenspass

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
  • Kurslängd: 10h
  • Startdatum: 09.10.2019
  • Slutdatum: 04.11.2019
  • Specifika tider: Kursen ordnas under tre eftermiddagar 9.10 kl 12.30-16, 29.10 kl. 12.30-16 och 4.11 kl 13-16
  • Sista anmälningsdag: 01.10.2019 16:00

Målgrupp:

Personal inom äldreomsorg
 

Innehåll:

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i vården av äldre med demenssjukdom. Kursen kräver inga förkunskaper utan riktar sig till alla som arbetar med äldre.

Innehåll 
• Vägen till diagnos
• Olika minnessjukdomar
• Att leva med minnessjukdom
• Aktiverande arbetssätt
• Sjukdomens olika yttringar

Utbildare:

Carola Sjöström, HVM, sjukskötare, lärare vid YA!

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Carola Sjöström, tfn 044-750 31 46 eller carola.sjostrom@yrkesakademin.fi
110 € (inkl moms 24 %)