KURSER 2019-2020

Aktiverande arbetssätt – en naturlig del i mitt sätt att jobba?

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A, A-huset, 65380 VASA
  • Startdatum: 24.10.2019
  • Slutdatum: 24.10.2019
  • Specifika tider: kl. 9-16
  • Sista anmälningsdag: 16.10.2019 16:00

Målgrupp:

Personal inom vård och omsorg
 

Innehåll:

Alla former av förflyttningar som sker i det dagliga vårdarbetet måste vara säkra och skonsamma både för personal och för klient. Varje förflyttningssituation är unik. Det är viktigt att man utgår från klientens naturliga rörelsemönster och använder klientens egna resurser. Lär dig grundregler i hur man stödjer, förflyttar och hjälper på ett skonsamt, säkert och behagligt, samt aktiverande sätt. 

Innehåll 
Vad innebär ett aktiverande arbetssätt? 
- ur mitt perspektiv - betydelsen av kroppskännedom 
- ur klientens perspektiv – betydelsen av det naturliga rörelsemönstret 

Hur kan vi tillsammans arbeta aktiverande och bidra till en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för alla berörda, samt se klientens resurser och det rehabiliterande syftet vid förflyttningar 
Kursdagen byggs upp med teori, diskussioner, reflektioner och praktiska övningar/ förflyttningar.

Utbildare:

Therese Lerstrand, HVM fysioterapeut, specialyrkeslärare och lektor

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Utbildare Therese Lerstrand, tfn 050-438 49 54 eller therese.lerstrand@yrkesakademin.fi
80€ (inklusive moms 24%)