KURSER 2019-2020

ADR Uppdatering styckegods

  • Utbildningsanordnare: EduYA Ab
  • Plats: YA:s enhet i Närpes, Ängskullsvägen 1
  • Startdatum: 15.11.2019
  • Slutdatum: 15.11.2019
  • Specifika tider: kl. 8-16
  • Sista anmälningsdag: 07.11.2019

Målgrupp:

Chaufförer som har ADR-styckegodstillstånd(farligt gods) där giltighetstiden håller på att förfalla. (1 dag berättigar ej till uppdatering av 1, 7 (radioaktivt, sprängämne och tank)
 

Innehåll:

- Uppbyggnad av lagen
- Ansvar och skyldigheter
- Säkerhetsrådgivare
- Olika transportformer
- Föreskrift
- Klassificering
- Utrustning
- Märkningar och förpackningar
- Frigränser
- Körtillstånd och frakt dokument
- Utrustning
- Begränsningar
- Ifall av olycka

Utbildare:

Peter Nykänen

Övrig Info:

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Förfrågningar:

  • Ronny Lillmals 044 7503262

Pris:

165 € (exkl.moms)
204,60 € (inkl.moms)