KURSER 2017-2018

Första hjälp

Startar 06.03.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
Startar 10.03.2018
Startar 13.03.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset
Startar 14.03.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Startar 20.03.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs
Startar 04.04.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Alkaa 05.04.2018

Hätäensiapu 4 tuntia / ensiavun kertauskurssi Info & Ilmoittautuminen

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Pedersöre, Sursikintie 41, 68910 Pännäinen
Startar 11.04.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, B-huset, 65380 VASA
Startar 14.04.2018
Startar 18.04.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Pedersöre, Sursikintie 41, 68910 Pännäinen
Startar 08.05.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre Sursikvägen 41, 68910 Bennäs