KURSER 2019-2020

Ekonomi & företagande

Startar 05.09.2019
Startar 10.09.2019
Startar 18.09.2019

Info & Anmälan

Jungman restaurant, café, bar. Sjögatan 8, Kristinestad
Startar 25.09.2019

Info & Anmälan

YA! Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 07.10.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 05.11.2019