KURSER 2019-2020

Skräddarsydda utbildningar inom Fräsning
Fräsning

  • Kurslängd: Enligt personlig plan
  • Specifika tider: Non-stop ansökan med intervjuer

Målgrupp:

Utbildningens målgrupp är arbetslösa som är i behov av utbildning och har intresse för metallbranschen. Med hjälp av utbildningen främjar man de sökandes sysselsättning eller placering i vidareutbildning. I första hand väljs personer som har varit arbetslösa länge till utbildningen. 
OBS! Dessa utbildningar leder inte till examen. Genom vidareutbildning är det möjligt att avlägga examen

Innehåll:

  • Fräsning
  • Manuell fräsning
  • CNC fräsning
  • Programmering
  • Hantering
  • Ritningsläsning

Utbildningens primära målsättning är sysselsättning. Individuellt skräddarsydda utbildningar planeras enligt studerandens individuella behov. Genom kompetenskartläggning utreds/godkänns tidigare kompetenser. 
Språkstöd och annat stöd samt handledning ingår i planen för personlig tillämpning. Utbildningens innehåll är arbetslivsrelaterat och praktiskt.
Närstudier och inlärning i arbete är de huvudsakliga lärometoderna. Närstudierna innefattar praktisk inlärning och arbete, föreläsningar, teamarbete och projektarbete samt kundarbete i egen regi. Utbildningen genomförs enligt individuella behov och enligt den personliga studieplanen, där man fastställer fördelningen mellan när- och distansundervisningsdagar samt de perioder av inlärning i arbetet som ingår i utbildningen. Utbildningens maximala längd är 200 dagar (40 dagar inlärning i arbetet).
Studerande som fullföljer studieplanen har goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. Utbildningen kommer att anpassas enligt regionens behov av kompetent arbetskraft. Detta kombinerat med studerandes tidigare kunnande gör att möjligheterna att sysselsättas efter avslutad utbildning är mycket goda. Ifall studerande har behov av att avlägga examen och examen främjar sysselsättningen, har Yrkesakademin i Österbotten beredskap att handleda studerande till en examen.

Ansökan & Info:

Ansökan till vår utbildning gör du via TE-tjänster på länken ANMÄLAN högst upp. Fyll i ansökan omsorgsfullt med goda motiveringar.

Intervjuer hålls vid Österbottens TE-byrå i Vasa enligt ansökning. De sökande får en personlig inbjudan per SMS (kontrollera alltså att telefonnumret är rätt i ansökan/dina uppgifter).
När du vill ha råd eller vägledning i frågor som gäller studier, finansiering av studier samt information om olika yrken och utbildningar ta kontakt med Jobblinjens utbildningsrådgivning, telnr 0295 020 712, mån-fre kl. 9-16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi

Förfrågningar:

  • Fredrik Bäcklund , Utbildare , tfn. 044-750 32 53, fredrik.backlund@yrkesakademin.fi eller Kenneth Sundlin, avdelningschef Teknik, tfn. 050-562 16 90, kenneth.sundlin@yrkesakademin.fi