KURSER 2019-2020

Metalmatching - skräddarsydd metallutbildning i Jakobstad

 • Kurslängd: enligt personlig plan
 • Specifika tider: Non-Stop ansökan
 • Sista anmälningsdag: 31.5.2017

Målgrupp:

Utbildningens målgrupp är de som är i en svår situation på arbetsmarknaden såsom t.ex unga vuxna, långtidsarbetslösa, delvis arbetsföra, personer som behöver utbildning samt invandrare, som av olika orsaker har svårigheter att hitta sin plats i det nya landet. Målgruppen är i behov av utbildning och har intresse för metallbranschen. Målgruppen är den samma som i Jobmatching-projektet (finansieras av Europeiska socialfonden) som redan finns i Österbotten. Jobmatching är ett projekt som är till för att matcha rätt person med rätt arbetsplats.

Innehåll:

SKRÄDDARSYDDA YRKESSTUDIER INOM METALLBRANSCHEN: 

 • Yrkesmässiga studier 
 • Utbildningar för att skaffa olika kort (certifieringskurser) t.ex Arbetssäkerhetskort, Heta arbeten, Första hjälpen-kort, Truckkörkort 
 • Kartläggning och utveckling av inlärningssvårigheter 
 • Datatekniska färdigheter som behövs vid studier 
 • Inlärning i arbetet 20-40 dagar 
 • Individuell handledning och handledning i smågrupper 
 • Fortsatta planer 

Utbildningsinnehållet inom metallbranschen genomförs utgående från studerandens individuella behov. Beroende på studerandens individuella behov kan utbildningen kan innehålla delar av t.ex : 

SVARVNING 

 • Manuell svarvning 
 • CNC svarvning 
  • Programmering 
  • Roterande verktyg 
  • Hantering 

FRÄSNING 

 • Manuell fräsning 
 • CNC fräsning 
  • Programmering 
  • Hantering 

CAD/CAM 

 • Skapande av verktygsbanor 2D 
 • Skapande av verktygsbanor 3D 

SVETSNING 

 • MIG/MAG-svetsning 
 • TIG-svetsning 
 • Elektrodsvetsning 
 • Gassvetsning 
 • IW-svetsning 

SVETSKOMPETENS 

PLÅTARBETEN 

 • Plåt- och stålkonstruktioner 
 • NC-precisionskantning 
 • Tunnplåtsarbeten 

2D/3D MODELLERING 

MASKINMONTERING/UNDERHÅLL 

 • Hydraulik 
 • Pneumatik 
 • Underhåll av maskiner och anordningar 
 • Mätningar inom underhåll 
 • Elektromekaniska installationer 

Ansökan & Info:

Med hjälp av utbildningen främjar man de sökandes sysselsättning eller placering i vidareutbildning. I första hand väljs personer som har varit arbetslösa länge till utbildningen som vill uppdatera sina kunskaper eller utveckla sitt kunnande. Under hela studietiden och efter avslutad utbildning finns tillgång till extra handledning via projektet Jobmatching. 

OBS! Denna utbildning leder inte till examen. Genom vidareutbildning är det dock möjligt att avlägga examen. 

Utbildningens primära målsättning är sysselsättning. Individuellt skräddarsydda utbildningar planeras enligt studerandens individuella behov. Genom kompetenskartläggning utreds/godkänns tidigare kompetenser och därifrån moduleras en fortsatt stig inom maskin- och metallbranschen. 
Utbildningen pågår i genomsnitt 2-6 månader dagar (inlärning i arbetet 20 - 40 dagar). 
Utbildningen genomförs även genom språkbad dvs. att finskspråkiga handleds på finska men svenska språket används vid undervisningen. 

Språkstöd och annat stöd samt handledning ingår i planen för personlig tillämpning. Utbildningens innehåll är arbetslivsrelaterat och praktiskt. 
Närstudier och inlärning i arbete är de huvudsakliga lärometoderna. Närstudierna innefattar praktisk inlärning och arbete, föreläsningar, teamarbete och projektarbete. Utbildningen genomförs enligt individuella behov och enligt den personliga studieplanen, där man fastställer fördelningen mellan när- och distansundervisningsdagar samt de perioder av inlärning i arbetet som ingår i utbildningen. 

Studerande som fullföljer studieplanen har goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. Utbildningen kommer att anpassas enligt regionens behov av kompetent arbetskraft. Detta kombinerat med studerandes tidigare kunnande gör att möjligheterna att sysselsättas efter avslutad utbildning är mycket goda. Ifall studerande har behov av att avlägga examen och examen främjar sysselsättningen, har Yrkesakademin i Österbotten beredskap att handleda studerande till en examen. 

Förfrågningar:

 • Man kan söka till utbildningen med bankkoder via den ansökningslänk ovan. Fyll i ansökan omsorgsfullt med goda motiveringar. 

  Intervjuer hålls vid Österbottens TE-byrå, enheten i Vasa. De sökande får en personlig inbjudan via SMS (kontrollera alltså att telefonnumret är rätt i ansökan/i dina uppgifter).

  Antagningssvaren skickas per post och finns även att läsa på nätet: www.te-tjanster.fi -> E tjänster för personkunder -> Arbetskraftsutbildning.

  Edu YA Ab: Margita Broman, margita.broman@yrkesakademin.fi, tel 050 3503524, Börje Björklund, borje.bjorklund@yrkesakademin.fi, tel. 044 7503273 eller Nina Pihl, nina.pihl@yrkesakademin.fi, tel. 044 7503283
  När du vill ha råd eller vägledning i frågor som gäller studier, finansiering av studier samt information om olika yrken och utbildningar ta kontakt med Jobblinjens utbildningsrådgivning, telnr 0295 020 712, mån-fre kl. 9-16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi 

Märkning: