KURSER 2019-2020

Inredning, målning och tapetsering (671810)
Inredning, målning och tapetsering

 • Kurslängd: Enligt personlig plan
 • Startdatum: 21.03.2017
 • Specifika tider: Non-stop ansökan med intervjuer

Målgrupp:

Utbildningens målgrupp är arbetslösa som är i behov av utbildning och har intresse för byggnadsbranschen. Med hjälp av utbildningen främjar man de sökandes sysselsättning eller placering i vidareutbildning. I första hand väljs personer som har varit arbetslösa länge till utbildningen. 

OBS! Denna utbildning leder inte till examen. Genom vidareutbildning är det dock möjligt att avlägga examen.

 

Innehåll:

Språkstöd och annat stöd samt handledning ingår i planen för personlig tillämpning. Utbildningens innehåll är arbetslivsrelaterat och praktiskt.

Närstudier och inlärning i arbete är de huvudsakliga lärometoderna. Närstudierna innefattar praktisk inlärning och arbete, föreläsningar, teamarbete och projektarbete samt kundarbete i egen regi. Utbildningen genomförs enligt individuella behov och enligt den personliga studieplanen, där man fastställer fördelningen mellan när- och distansundervisningsdagar samt de perioder av inlärning i arbetet som ingår i utbildningen.

Studerande som fullföljer studieplanen har goda möjligheter att placera sig i arbetslivet. Utbildningen kommer att anpassas enligt regionens behov av kompetent arbetskraft. Detta kombinerat med studerandes tidigare kunnande gör att möjligheterna att sysselsättas efter avslutad utbildning är mycket goda. Ifall studerande har behov av att avlägga examen och examen främjar sysselsättningen, har Yrkesakademin i Österbotten beredskap att handleda studerande till en examen. Utbildningens maximala längd är 200 dagar (40 dagar inlärning i arbetet). Utbildningen kan också kompletteras med andra delar inom bygg.

Färdigställande inomhus med inredning, målning och tapetsering:

ORIENTERINGSPERIOD

 1. Arbetsansökan
 2. Datafärdigheter
 3. Vid behov: kort- och certifieringskurser
 • Arbetssäkerhet
 • Heta arbeten
 • Första hjälp 1

KARTLÄGGNING AV YRKESFÄRDIGHETER

 1. Ritningslära

 2. Skivbeklädnad, panelning och listning

 3. Montering av inredning

 4. Grundarbete för målning och tapetsering

 5. Ytbehandling

 6. Arbetsmaskiner som ingår till dessa

 7. Teoretiska och praktiska övningar

Ansökan & Info:

Ansökan till vår utbildning gör du via TE-tjänster på länken ANMÄLAN högst upp. Fyll i ansökan omsorgsfullt med goda motiveringar.

Intervjuer hålls vid Österbottens TE-byrå i Vasa enligt ansökning. De sökande får en personlig inbjudan per SMS (kontrollera alltså att telefonnumret är rätt i ansökan/dina uppgifter).
När du vill ha råd eller vägledning i frågor som gäller studier, finansiering av studier samt information om olika yrken och utbildningar ta kontakt med Jobblinjens utbildningsrådgivning, telnr 0295 020 712, mån-fre kl. 9-16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi

 

Förfrågningar:

 • Allmänt om utbildningen:
  Jan Hjort, Utbildare , tfn. 044-750 31 41, jan.hjort@yrkesakademin.fi eller Kenneth Sundlin, avdelningschef Teknik, tfn. 050-562 16 90, kenneth.sundlin@yrkesakademin.fi.
  Vägledning för arbetssökande/språk:
  Jaana Blomqvist, tfn. 050-373 77 11, jaana.blomqvist@yrkesakademin.fi
  När du vill ha råd eller vägledning i frågor som gäller studier, finansiering av studier samt information om olika yrken och utbildningar ta kontakt med Jobblinjens utbildningsrådgivning, telnr 0295 020 712, mån-fre kl. 9–16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi