Peili –beteendeprofil - bättre ledarskap och kommunikation

Peili-beteendeprofilen är ett beprövat och på forskning baserat verktyg som beskriver olika människors sätt och beteendemönster. Förutom deltagarnas självvärdering ingår också medarbetarnas och andra personers respons.

Profilen kan användas på ett mångsidigt sätt vid utveckling av:

Varje deltagare erhåller en egen profil bestående av tre områden:

 För att tolka och effektivt använda den egna profilen i den egna utvecklingen och vid utveckling av det egna teamet, ingår genomgång individuellt eller i grupp. EduYA har för ändamålet certifierad personal.

Vi erbjuder även Myynti – Peili för utveckling av försäljning och kundservice.

Ytterligare information och förfrågningar

Kim Byholm tfn 050 - 332 3345, kim.byholm@yrkesakademin.fi

 

Skriv ut