KURSER 2019-2020

Grundkurs för truckförare

 

  • Kurslängd: 8 h

Målgrupp:

Truckförare samt personer som arbetar inom logistik. Chaufförer som är i behov av fortbildningsdagar (CAP)

Innehåll:

Truckchaufförens ansvar och skyldighet

  • Trucktyper
  • Tillsyn 

Tillsatsaggregat och konstruktion

  • Daglig tillsyn och batterivård
  • Truckens arbetssätt
  • Trafik- och säkerhetsregler
  • Olyckor 
  • Användning av truck i praktiken
  • AB-truck

Godkänd som yrkeskompetensdag för chaufförer (CAP-dag).

Utbildare:

Frank Eklund - 044-750 31 16 – frank.eklund@yrkesakademin.fi

Förfrågningar:

 

Skriv ut