KURSER 2019-2020

Elsäkerhetsexamen 2 och 3

 • Kurslängd: 3 dagar

Målgrupp:

S2 berättigar till att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning, med undantag av monterings-, reparations- och underhållsarbeten på hissar.

Krav för S2: 1.Lämplig teknisk högskole-, elkraftsingenjörs- eller elkraftsteknikersexamen samt minst 2 års praktik efter examen, eller 2.Lämplig grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande lägre skolning eller examen och därefter minst 3 års praktik.

S3 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten vid reparation av elmateriel som är avsedd att anslutas till ett nät med växelspänning på högst 1000 V eller likspänning på högst 1500 V, med undantag av hissarbeten.

Krav för S3:

 • avlagd lämplig högskoleexamen inom det tekniska området och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämplig ingenjörs- eller teknikerexamen inom elbranschen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämplig yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämlig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 1 års arbetserfarenhet i elarbeten
 • 6 års arbetserfarenhet i elarbeten och tillräckliga grundläggande kunskaper i branschen.

Innehåll:

 • Elsäkerhetslagen
 • Elsäkerhetsförordningen
 • Statsrådets förordning om elektromagnetisk kompatibi­litet hos elektrisk utrustning och elanläggningar -Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen och tillägg om säkerheten vid elarbeten
 • Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar
 • Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
 • Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
 • Tentamen

Utbildare:

Tomas Hansson 044-750 32 07, tomas.hansson@yrkesakademin.fi

Förfrågningar:

 

Skriv ut