KURSER 2019-2020

AC-behörighetskurs inom bilbranschen

  • Kurslängd: 8 h

Målgrupp:

AC-behörighet inom bilbranschen krävs av personer som jobbar med fordonsklimatanläggningar och av företagens ansvarspersoner.

Innehåll:

I behörighetsskolningen för klimatanläggningar för fordon behandlas kylmedelskretsens funktion, grund-, styr-, övervaknings-, samt temperaturjusteringssystem. Du erhåller baskunskaper i att granska klimatanläggningssystemets funktion, göra service samt felsöka dessa system. Till utbildningen hör praktiska övningar och prov. Vid avklarat prov kan man ansöka om AC-behörighet inom bilbranschen från säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) enligt lag 681/2008 och statsrådets förordning 452/2009, samt Europarlamenetets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 och direktiv 2006/40/EG

Utbildare:

Lapveteläinen Kari - 050-302 83 59 - kari.lapveteläinen@yrkesakademin.fi

Förfrågningar:

 

Skriv ut