KURSER 2019-2020

Våtrumscertifikat

Innehåll:

Teori och praktiska övningar: - Grunderna i våtutrymmens byggnadsteknik och konstruktioner - Vattenisoleringens och ytmaterialets funktion

  • Bestämmelser och direktiv som berör våtutrymmen
  • Vattenisoleringens och underlagets kvalitetsmätning
  • Golvbrunnar och genomföringar
  • Övningar med strykbara vattenisoleringar
  • Arbetsprov och kvalitetsmätning på våtrumsobjekt som omfattar både golv och väggar
  • Arbetsplanering och -utförande
  • Täthetsprov, dragprov och mätning av skikttjocklek

Förfrågningar:

Skriv ut