KURSER 2019-2020

Heta arbeten

Innehåll:

Säkerhetsexamen för heta arbeten:

  • Brandskador orsakade av heta arbeten
  • Igenkännande av brandfaran i tillfälliga heta arbeten
  • Alternativa arbetsmetoder
  • Heta arbeten i installations-, service- och reparationsarbeten
  • Förfarande vid olyckstillbud

Föreläsare:

Björk Monica - 044-750 32 66 - monica.bjork@yrkesakademin.fi

Förfrågningar:

Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - patrik.soderback@eduya.fi

Skriv ut