Social- och hälsovårdens säkerhetskort

Målgrupp:

Innehåll:

Mål:

Utbildare:

Männikkö Maria - 044 7503144 - maria.mannikko@yrkesakademin.fi  lärare inom Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning samt inom Första hjälpen utbildningar

Skriv ut