KURSER 2019-2020

Social- och hälsovårdens säkerhetskort

Målgrupp:

 • Personal inom social- och hälsovård

Innehåll:

Mål:

 • Ökad riskmedvetenhet, förebyggande av hotsituationer och skador och att lära sig att agera rätt i hot- och olyckssituationer.
 • Ge varje arbetstagare beredskap att sköta om sin egen och sina medmänniskors säkerhet när något avvikande inträffar på arbetsplatsen.
 • Ge kursdeltagarna grunder att ha personlig beredskap för farosituationer.
 • Hjälpa kursdeltagarna förstå att undvika onödiga risker och att det alltid lönar sig att förebygga olyckor.
 • Säkerhetskultur
 • Delområden för säkerhet
 • Brandsäkerhet
 • Personsäkerhet
 • Grupparbete
 • Övning
 • Kursprov

Utbildare:

Männikkö Maria - 044 7503144 - maria.mannikko@yrkesakademin.fi  lärare inom Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning samt inom Första hjälpen utbildningar

Skriv ut