Serveringspass

Alkoholservering

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. För att få servera alkoholhaltiga drycker (vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker så som cider) behöver du ansöka om tillstånd från regionförvaltningsverket. Ungdomar skall inte serveras alkoholhaltiga drycker. Gäster skall inte bli överberusade på krogen. På serveringsstället skall det finnas tillräckligt med personal för en effektiv övervakning .

Enstaka och obetydligs serveringsöverträdelser leder i allmänhet till anmärkning eller varning. Upprepade och allvarliga överträdelser leder till återkallande av tillståndet antingen permanent eller för viss tid.

Ordning på serveringsstället

Alkoholdrycker får enligt AL37§ inte  serveras

1) till personer som inte har fyllt 18 år, 
2) till personer som uppenbart är berusade eller som uppträder störande,
3) om det finns grundad anledning att befara att alkoholdrycker överlåts eller förmedlas olovligen.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten får starka alkoholdrycker inte säljas eller på något annat sätt överlåtas inom detaljhandel till personer som inte har fyllt 20 år. Personer som inte har fyllt 18 år, är uppenbart berusade eller uppträder störande får inte tillåtas inneha eller förtära alkoholdrycker på ett serveringsställe.

Innehåll:

Omfattning:

Kursen omfattar 2 timmar föreläsning och test 1 timme. Materialet Servering av alkoholdrycker finns på www.valvira.fi för instudering före testtillfället.

Målgrupp:

Personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker.

Utbildare:

Gun-Britt Strandholm-Genberg, lärare vid YA!
tfn 044-750 32 21 / gun-britt.strandholm-genberg@yrkesakademin.fi

Gun-Britt har mångårig arbetserfarenhet inom storköksbranschen och är utbildare inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen vid YA!

Förfrågningar 

Se vår kontaktsida

Skriv ut