KURSER 2019-2020

Hygienpass och livsmedelshygien

Här är hygien på topp,
inga mikrober ligger
gömd i nån kopp!

Enligt lagstiftning ska alla som arbetar med oförpackade, lättförskämbaralivsmedel ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att man ska genomgå ett skriftligt test.

Utbildare

Gun-Britt Strandholm-Genberg, lärare vid YA!
tfn 044 - 750 32 

Gun-Britt har mångårig arbetserfarenhet inom storköksbranschen och är yrkeslärare samt legitimerad kompetenstestare i hygienpass och livsmedelshygien. Hon är utbildare inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen vid YA!

Innehåll:

  • Kunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel
  • Matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder
  • Personlig hygien
  • Renhållning och avfallshantering
  • Egenkontroll och lagstiftning

Omfattning: Kursen omfattar 4 timmar föreläsning och ordnas som en heldagskurs eller som två föreläsningstillfällen 2 x 2 h. Efter kursen ordnas
ett testtillfälle. Som litteratur inför testet kan man läsa Grunderna i livsmedelshygien. Rätt att kocka.

Målgrupp: Hygienkompetens behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel, såsom kockar, cafébiträden, livsmedelsarbetare, fiskare, mm men
även de som jobbar på t.ex. gruppfamiljedaghem och inom hemvården behöver denna kunskap.

Efter genomgången kurs har du kunskaper i

  • hur arbeta hygieniskt
  • hur tillreda mat enligt hygienreglerna
  • hur klä dig rätt i köket
  • hur städa rätt i köket
  • yrkesstolthet

Förfrågningar 

Se vår kontaktsida

Skriv ut