KURSER 2019-2020

Läkemedelskurser

Läkemedelsbehandling (14 h)

Målgrupp: Vårdbiträden/hemvårdare/hemhjälpare som hanterar läkemedel i sitt arbete

Innehåll:

 • Aktuell lagstiftning och nationella rekommendationer
 • Behörighet för personal att administrera läkemedel
 • Olika former av läkemedel
 • Hantering av läkemedel, aseptik, förvaring, teknik och kvalitetssäkring
 • Verkningsmekanismen för olika grupper av läkemedel
 • Oönskade effekter (biverkningar och interaktioner)
 • Tentamen

Läkemedelsbehandling (20 h)

Målgrupp: Närvårdare som önskar uppdatera sitt kunnande inom läkemedelshantering

Innehåll:

 • Aktuell lagstiftning och nationella rekommendationer
 • Olika läkemedelsformer
 • Pharmaca Fennica och andra medicinska informationskällor
 • Aseptiska riktlinjer och miljöskyddsföreskrifter
 • Dosering av läkemedel, användning, förvaring och förstöring av läkemedel
 • Utdelning av läkemedel peroralt, rektalt, i ögat, i näsan, i örat, i livmodern, injektion i huden och muskeln och för inhalering enligt instruktioner
 • Läkemedelsgrupper, interaktion och biverkningar
 • Läkemedelsmissbruk
 • Olika rusmedel och deras inverkan på läkemedelsbehandlingen
 • Förnyande av läkemedelsrecept
 • Läkemedelsräkning
 • Tentamen

Prep-kurs i läkemedelsräkning som ingår i Grundkunskaper i läkemedelsbehandling LOP (8 h)

Målgrupp: Personer som behöver repetera och träna läkemedelsräkning inför LOP-tentamen.

Innehåll: Vi går igenom grunderna för läkemedelsräkning, räknar ut doser, beräknar koncentrationer i procent och går igenom hur man bereder lösningar så att de får rätt styrka. På kursen får du formler som underlättar vid räkning och vi går igenom uppgifter tillsammans i grupp och v.b. individuellt. Vi använder miniräknare/kalkylator på telefon.

 • Grundenheter och omvandling, romerska siffror
 • Beräkning av doser, beräkning av lösningars doser, lösningars koncentration i procent
 • Att administrera läkemedel enligt vikt
 • Att bereda lösningar av pulver

 

Ytterligare information om kurser i läkemedelsbehandling:

Monica Ståhlberg, lärare vid YA, tfn 044-750 31 48, monica.stahlberg@yrkesakademin.fi
Johanna Nyby, lärare vid YA, tfn 044-750 32 92, johanna.nyby@yrkesakademin.fi
Britt-Marie Lindqvist, lärare vid YA, tfn 050-407 00 57, britt-marie.lindqvist@yrkesakademin.fi

Skriv ut