KURSER 2019-2020

Att få leva tills man dör

– den goda palliativa vården och smärtbehandling

Att få leva tills man dör

Tillåtelsen att få vara den man är, att ha allt så normalt omkring sig som möjligt är viktigt för oss alla. Ännu viktigare är det om man är sjuk, utsatt och livstiden är begränsad.

Varje möte med en annan människa är ett möte med livet. Det ryms så mycket i livets berättelser. Ibland kan det krävas mod. Man måste möta blicken. Ofta måste man bara stå kvar i tystnaden. Höra det som inte sägs. Det är det som är viktigast. Den goda palliativa vården och smärtbehandling

Innehåll

  • Lindring bortom brytpunkten
  • Den palliativa vårdens fyra hörnstenar
  • Planering, dokumentation och utvärdering enligt 6 S-modellen
  • Cancerrelaterad smärta, vård och behandling samt alternativa smärtlindringsmetoder
  • Psykosocialt stöd
  • Hur kan jag implementera detta i min organisation?

Omfattning: 1-3 dagar med föreläsningar, diskussioner, caseuppgifter samt ”tankesmedja”

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovården

Ytterligare information fås av

Utbildare: Ann-Christine Eklund, lärare vid YA
tfn 050 - 524 61 92, ann-christine.eklund@yrkesakademin.fi

Ann-Christine är magister i hälsovetenskaper, sjukskötare, barnmorska och hälsovårdare. Hon har en specialiseringsutbildning i palliativ vård och smärtbehandling.

Förfrågningar 

Se vår kontaktsida

Skriv ut